Vertybės

Spausdinti puslapį
  • Profesionalumas – laikomės aukščiausių profesionalumo kriterijų ir nuolat juos tobuliname;
  • Atsakomybė ir sąžiningumas – vykdome visus duotus įsipareigojimus;
  • Lojalumas – esame ištikimi klientams, įmonei, darbuotojams;
  • Pozityvumas – teigiamas požiūris į naujus iššūkius, pokyčius;
  • Kūrybingumas – naujos idėjos ir jų įgyvendinimas;
  • Tikslo siekimas – vykdome iškeltus planus/tikslus, nuolat populiariname produktus, stengiamės, kad mūsų produktai būtų prieinamiausi ir patikimiausi;
  • Atvirumas – atviri naujovėms, prieinami visiems ir visada;
  • Našumas – nuolat tobulėjame ir didiname paslaugų galimybes, efektyviai išnaudojame savo darbo laiką.