UAB „Raguvilė” 2022 metų liepą Pajūrio regioninio parko teritorijoje atlieka šiuos krantotvarkos darbus:

  • žabtvorių įrengimas
  • žabų įrengimas

Darbai įgyvendinami siekiant sustiprinti kranto zonos stabilumą, sumažinti
rekreacinės apkrovos poveikį bei sutvarkyti kranto zonos erozijos židinius.
Taip pat, siekiama sumažinti kasmet intensyvėjantį stichijų poveikį krantams
labiausiai poilsiautojų lankomose Pajūrio regiono parko teritorijose.

Projektas tiesiogiai įgyvendina vieną iš Nacionalinės darnaus vystymosi
strategijos ilgalaikių tikslų – išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę šalies
įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.